dion Cărți de teologie ortodoxă: viețile sfinților contemporani – Ed. Iona Carti de teologie

Acasă < Catalog < Cărți de teologie

Cărţi de teologie ortodoxă

Editura Iona vă aduce în atenţie o serie de cărţi de teologie ortodoxă ce înfățișează vieţile și învățătura Sfinţilor contemporani din întreaga Ortodoxie. Prin aceste cărți de teologie ne dorim să continuăm Predania Sfinților Părinți, legând o punte duhovnicească prin care credincioșii ortodocși să se poată împărtăși de înțelepciunea și făptuirea lor în Duhul Sfânt. Ca rugându-ne lor, să ne fie tuturor înainte-stătători pentru a dobândi și noi mintea lui Hristos (1 Cor. 2, 16) spre mântuirea sufletelor noastre.

Drepții în veci vor fi vii: Sfântul Nichifor Leprosul și Sfântul Evmenie Saridakis, făcătorii de minuni

Sfântul Nichifor Leprosul Ai mare grijă de comoara pe care ți-a trimis-o Preasfânta, căci ai să te folosești mult de viețuirea lui. Acesta este un monah desăvârșit. Și vei fi și tu desăvârșit dacă îi vei sluji până la sfârșitul vieții lui.

Sfântul Antim din Hios îi scria Sfântului Evmenie despre Sfântul Nichifor

Detalii...

Preț: 32 de lei


Autor: Simon Monahul

Traducător: Elena Dinu

Nr. de pagini: 280

Format: 13x20 cm

Broșată

An de apariție: 2022


Citeşte câteva pagini din carte

Viața și paraclisul Sfântului Cuvios Efrem Katounakiotul (1912-1998)

Viața și paraclisul Sfântului Cuvios Efrem Katounakiotul (1912-1998) Cel de-al treilea volum al colecției ATHOS este dedicat Sfântului Cuvios Efrem din pustia Katounakia a Sfântului Munte. Monah, duhovnic înțelept, lucrător și învățător al Rugăciunii inimii mai mult de 50 de ani, Cuviosul Efrem a fost unul dintre ucenicii apropiați ai marelui pustnic athonit Sfântul Iosif Isihastul, care a contribuit esențial la înnoirea vieții duhovnicești din Muntele Athos în secolul al XX-lea.

Volumul cuprinde Viața Cuviosului, Sinaxarul, Învățături alese și Canonul paraclis și este împodobit...

Detalii...

Preț: 14 lei


Traducător: Cătălin Grigore

Nr. de pagini: 72

Format: 10x15 cm

Capsată

An de apariție: aprilie 2022


Citeşte câteva pagini din carte

Viața și paraclisul Sfintei Ana, maica Maicii lui Dumnezeu

Viața și paraclisul Sfintei Ana, maica Maicii lui Dumnezeu Sfânta Ana, maica Maicii lui Dumnezeu, este una dintre cele mai cinstite sfinte ale creștinătății, fiind mijlocitoarea soțiilor care își doresc să devină mame și a familiilor creștine.

Cartea cuprinde:
* viața Sfintei Ana, culeasă și adaptată din Tradiția Bisericii
* Omilia despre Sfânta Ana a Părintelui arhimandrit Heruvim Apostolou, duhovnicul Obștii Teofililor de la Schitul Sfânta Ana, Sfântul Munte Athos
* Canonul paraclis al adormirii Sfintei Ana (25 iulie), singura traducere disponibilă în limba română
Ediția este împodobită cu frontispicii și gravuri din manuscrisele Sfântului Munte Athos.

Detalii...

Preț: 12,5 lei


Traducător: Cătălin Grigore

Nr. de pagini: 72

Format: 10x15 cm

Capsată

An de apariție: noiembrie 2021


Citeşte câteva pagini din carte

Viața și paraclisul Sfinților Mucenici Rafail, Nicolae și Irina

Viața și paraclisul Sfinților Mucenici Rafail, Nicolae și Irina Cartea cuprinde viața Sfinților Mucenici Rafail, Nicolae și Irina, cu detalii puțin cunoscute de publicul larg, și paraclisul Mucenicilor alcătuit de monahul Gherasim de la Schitul Sfânta Ana Mică, cel mai apreciat și mai prolific imnograf athonit din secolul al XX-lea.

Acești mari Mucenici ai Bisericii lui Hristos au fost martirizați de turci în anul 1463, la 10 ani de la căderea Constantinopolului, în Mănăstirea Nașterii Preasfintei Născătoare de Dumnezeu aflată pe dealul Karyes din satul Thermi, în insula Lesbos din Grecia. Veme de 500 de ani mucenicia lor a fost uitată. Însă în anii 1960, cu voia lui Dumnezeu...

Detalii...

Preț: 11 lei


Traducător: Cătălin Grigore

Nr. de pagini: 84

Format: 10x15 cm

Capsată

An de apariție: august 2021


Citeşte câteva pagini din carte

Sfântul Gavriil Georgianul, cel nebun-pentru-Hristos. Viața și acatistul

Sfântul Gavriil Georgianul, cel nebun-pentru-Hristos. Viața și acatistul Cea mai completă și mai detaliată ediție a vieții Sfântului Gavriil Georgianul, cel nebun-pentru-Hristos, care cuprinde:
* testamentul
* învățături
* mărturii
* minuni
* un acatist descriptiv care prezintă lămurit devenirea lui precum și cele mai cunoscute harisme cu care poate mijloci la Dumnezeu pentru credincioși
* fotografii de epocă inedite

Detalii...

Preț: 12,5 lei


Traducător: Cătălin Grigore

Nr. de pagini: 140

Format: 10x15 cm

Capsată

An de apariție: decembrie 2020


Citeşte câteva pagini din carte

Istoricul și Canonul paraclis al icoanei Maicii Domnului Grabnic-Ascultătoarea

Istoricul și Canonul paraclis al icoanei Maicii Domnului Grabnic-Ascultătoarea Primul volum al colecției ATHOS este dedicat icoanei făcătoare de minuni Grabnic-Ascultătoarea, de la Mănăstirea Dohiariu, a doua cea mai cinstită icoană din Sfântul Munte.

Troparul icoanei Maicii Domnului Grabnic-Ascultătoarea:

Înconjurați de primejdii, la icoana Curatei Maicii lui Dumnezeu și la nemărginită bunătatea ei să alergăm, întru mâhnire și durerea sufletului strigând: Degrabă auzi-ne rugăciunile, Neprihănită Fecioară, că după dreptate, pentru milele tale, Grabnic-Ascultătoare te-ai numit; că apărătoarea noastră în toată nevoia ești și gata ajutătoare în tot necazul.

Detalii...

Preț: 9,5 lei


Traducător: Cătălin Grigore

Nr. de pagini: 56

Format: 10x15 cm

Capsată

An de apariție: august 2020


Citeşte câteva pagini din carte

Cuviosul Antim Aghiananitul (1913-1996). Viața și paraclisul

Cuviosul Antim Aghiananitul (1913-1996). Viața și paraclisul Cel de-al doilea volum al colecției ATHOS prezintă pe scurt viața, învățăturile și minunile Cuviosul Antim Aghiananitul. Cuviosul Antim a aparținut ultimei generații de sfinți nevoitori athoniți, adunând în persoana sa strictețea nevoinței, statornicia în predania monahală și păstrarea neschimbată a rânduielii bisericești. Mari bărbați ai Bisericii, precum Cuvioșii Paisie Aghioritul și Efrem Katounakiotul, l-au numit „duhovnicul pustiei” și „învățătorul cel înțelept”.

Cartea cuprinde și Canonul paraclis al Cuviosului Antim Aghiananitul, alcătuit de Haralambie Bousias, marele imnograf al Bisericii Alexandriei.

Detalii...

Preț întreg în librării: 12,5 lei
Preț online (-30%): 9 lei


Traducător: Mavru preotul și Mănăstirea Nera

Nr. de pagini: 104

Format: 10x15 cm

Broșată

An de apariție: august 2020


Citeşte câteva pagini din carte

Viața și paraclisul Sfântului Nichifor Leprosul (1890-1964)

Sfântul Nichifor Leprosul Descoperirea sfintelor sale moaște și nenu­măratele vindecări pe care le face și astăzi l-au arătat pe Cuviosul Nichifor a fi unul dintre cei mai mari mijlocitori ai vremurilor noastre.

Această ediție de buzunar, ușor de folosit atât în cult cât și în rugăciunea personală a creștinilor, cuprinde viața Cuviosului pe scurt și paraclisul acestuia (în traducerea Mănăstirii Nera)...Detalii...

Preț: 10 lei


Autor: Simon Monahul

Traducător: Elena Dinu și Mănăstirea Nera

Nr. de pagini: 48

Format: 10x15 cm

Capsată

An de apariție: martie 2020


Citeşte câteva pagini din carte

Cuviosul Antim Aghiananitul, Duhovnicul înțelept și purtător de Dumnezeu (1913-1996)

Cuviosul Antim Aghiananitul, Duhovnicul Cuviosul Antim a aparținut ultimei generații de sfinți nevoitori athoniți, adunând în persoana sa strictețea nevoinței, statornicia în predania monahală și păstrarea neschimbată a rânduielii bisericești. Mari bărbați ai Bisericii, precum Cuvioșii Paisie Aghioritul și Efrem Katounakiotul, l-au numit „duhovnicul pustiei” și „învățătorul cel înțelept”.
Prin nevoința lui cea mai presus de fire, de peste șaizeci de ani, Bătrânul Antim a primit multe haruri ale Duhului Sfânt. Astfel, a ajuns să se deosebească prin smerenie, prin blândețe, prin iubirea lui nemărginită, prin îndelunga răbdare și prin milostivire față de toți.

Detalii...

Preț întreg în librării: 29 de lei
Preț online (-20%): 23,50 lei


Autor: Dr. Haralambie M. Bousias

Traducător: Mavru Preotul

Ediția a II-a, revăzută și adăugită

Nr. de pagini: 220

Format: 13x20 cm

Cusută

An de apariție: decembrie 2018


Citeşte câteva pagini din carte

Sfântul Gherman de Alaska: Viața. Slujba. Paraclisul. Acatistul

Sfântul Gherman de Alaska Sfântul Gherman de Alaska (1756-1836) a fost unul din marii isihaști și misionari ai Bisericii. Din fragedă vârstă fiind înzestrat cu înțelepciune dumnezeiască, s-a nevoit vreme de șaisprezece ani în faimoasa Mănăstire Valaam de pe Lacul Ladoga. De acolo a pornit, cu binecuvântarea Starețului Nazarie, să-l propovăduiască pe Hristos în îndepărtata Alaska, care în acele vremuri aparținea Rusiei. În cei patruzeci de ani petrecuți aici Sfântul Gherman s-a arătat a fi luminătorul și apostolul triburilor aleute păgâne, ridicându-se nepărtinitor împotriva abuzurilor guvernatorilor ruși care le asupreau cumplit pentru interesele lor financiare. Pentru jertfelnicia lui mai presus de fire și pentru marea sa smerenie, Dumnezeu i-a dăruit daruri precum străvederea și săvârșirea de minuni care i-au întărit pe aleuți pe calea cea strâmtă a Adevărului...

Detalii...

Preț întreg în librării: 15 lei
Preț online (-50%): 7,50 lei


Autor: Arhimandritul Heruvim G. Apostolu

Traducător: Elena Dinu și Mănăstirea Nera

Nr. de pagini: 146

Format: 13x20 cm

Broșată

An de apariție: august 2017


Citeşte câteva pagini din carte

Cuviosul Sava Cipriotul (1909-1985)

Cuviosul Sava Cipriotul Cuviosul Sava s-a născut la începutul veacului al XX-lea, în Ciprul aflat sub ocupație britanică, într-o familie numeroasă de țarani credincioși. Încă de copilandru, s-a călugărit la Mănăstirea Stavrovuni din Cipru, întemeiată și dăruită cu o parte din Lemnul Cinstitei Cruci de către Sfânta Împărăteasă Elena, în urma unei vedenii dumnezeiești.
Întreaga sa viață a petrecut-o în chip bine-plăcut lui Dumnezeu, trecând prin foarte multe încercări și prigoniri, printre care și vrăjmășiile aduse de îndreptarea calendarului în Biserica Ortodoxă. Urmând Sfântului Apostol Varnava, încreștinătorul insulei Cipru, Cuviosul Sava a alergat pretutindeni să propovăduiască și să odihnească sufletele credincioșilor, punându-le neclintit pe calea mântuirii...

Detalii...

Preț întreg în librării: 19 lei
Preț online (-50%): 9,50 lei


Autor: Costas Papagheorghiu

Traducător: Elena Dinu

Nr. de pagini: 264

Format: 13x20 cm

Broșată

An de apariție: aprilie 2016


Citeşte câteva pagini din carte

Noii Mucenici Chinezi

Noii Mucenici Chinezi Cartea cuprinde istoria religioasă, culturală și diplomatică a Misiunii Bisericii Ortodoxe Ruse în China, din secolul al XVII-lea și culminând cu Revolta Boxerilor de la începutul secolului al XX-lea, moment istoric când au fost omorâți pentru credință 222 de ortodocși chinezi.
Cartea include un cuvânt rostit tinerilor în 1981 de către Părintele Serafim Rose despre Mintea Chineză, precum și Sinaxarul și Slujba Noilor Mucenici Chinezi, însoțite de o iconiță de buzunar a Soborului lor...

Detalii...

Preț întreg în librării: 12 lei
Preț online (-50%): 6 lei


Traducător: Medana Oltean și Cătălin Grigore

Nr. de pagini: 176

Format: 11x15 cm

Broșată

An de apariție: 2015


Citeşte câteva pagini din carte

Sfântul Nichifor Leprosul, făcătorul de minuni (1890-1964)

Sfântul Nichifor Leprosul Cuviosul Nichifor Leprosul s-a născut în insula Creta într-o familie de țărani evlavioși și a rămas orfan de mic. La vârsta de treisprezece ani s-au arătat pe trupul lui primele semne ale „bolii sfinte” cum este numită lepra în Biserica lui Hristos. Ca să scape de izolarea definitivă care îl aștepta, s-a adăpostit pentru o vreme în Egipt. La douăzeci și patru de ani a ajuns la leprozeria din Hios aflată în grija Sfântului Antim din Hios, unde a fost tuns monah. Aici, vreme de patruzeci și unu de ani, deși era din ce în ce mai schilodit de boală, s-a dăruit cu răbdare mucenicească nevoințelor mai presus de fire, arătându-se pildă de urmat pentru frații lui de suferință...

Aceeași ediție este disponibilă în cartea:

Drepții în veci vor fi vii: Sfântul Nichifor Leprosul și Sfântul Evmenie Saridakis, făcătorii de minuniDetalii...

Carte indisponibilă online

Aceeași ediție este disponibilă în cartea:

Drepții în veci vor fi vii: Sfântul Nichifor Leprosul și Sfântul Evmenie Saridakis, făcătorii de minuni


Autor: Simon Monahul

Traducător: Elena Dinu

Nr. de pagini: 132

Format: 13x20 cm

Broșată

An de apariție: 2017


Citeşte câteva pagini din carte

Sfântul Ierarh Dionisie al Zachintului: Viața. Minunile. Slujba. Paraclisul. Acatistul

Sfântul Ierarh Dionisie al Zachintului Sfântul Dionisie s-a născut în veacul al XVI-lea în frumoasa insulă grecească Zachint, într-o familie nobilă și neînfricată în bătăliile împotriva otomanilor. Primind o educație aleasă atât în științele vremii, cât mai cu seamă în teologia Bisericii lui Hristos și înțelegând încă de la vârsta tinereții deșertăciunea acestei lumi, s-a hotărât să-și închine viața lui Dumnezeu ca monah. Viețuirea sa smerită, purtarea de grijă și îngăduința arătată față de toți, i-au hărăzit de la Dumnezeu, tânăr fiind, darul facerii de minuni și cel al străvederii. Devenind mai târziu întâi-stătător al Zachintului, Cuviosul s-a făcut cunoscut și iubit prin căutarea păcii în lupta pentru putere dintre familiile nobiliare, luptă în care va fi ucis fratele său. Arătându-se pildă de dragoste, Arhiepiscopul Dionisie l-a adăpostit și l-a iertat pe ucigaș...

Detalii...

Preț întreg în librării: 12,50 lei
Indisponibil online


Autor: Dinos Konomos

Traducător: Manastirea Nera

Nr. de pagini: 112

Format: 13x20 cm

Broșată

An de apariție: ianuarie 2017


Citeşte câteva pagini din carte

Viața mea cu Sfinții Rafail, Nicolae și Irina. Minunile, sinaxarul și acatistul lor

Viața mea cu Sfinții Rafail, Nicolae și Irina. Minunile, sinaxarul și acatistul lor Părintele Ioannis Kalaidis (1925-2009) s-a născut în Grecia în anul 1925, de praznicul Apostolului celui iubit al Domnului. Încă din fragedă vârstă, ajutându-l pe preot în altar și întărit fiind de înclinațiile duhovnicești ale mamei sale, se ruga adeseori Domnului să-l învrednicească a-I sluji ca preot. După ce și-a încheiat stagiul militar în sfâșietoarea perioadă a Războiului Civil (1946-1949) din patria sa, Ioannis s-a căsătorit cu tânăra Polixenia, cu care a dobândit patru copii. La vârsta de 45 de ani, în urma unei descoperiri dumne- zeiești, a primit înfricoșatul dar al preoției. Pentru smerenia și dragostea sa, fiind destoinic următor al Sfinților, a primit de la Dumnezeu multe haruri spre mântuirea credincioșilor: străvedere, facerea de minuni, stăpânire peste stihii, vederea Luminii Nefăcute.
Ultimii douăzeci de ani ai vieții sale mult-încercate au stat sub ocrotirea Nou-Arătaților Mucenici Rafail, Nicolae și Irina, de nenumărate ori săvârșind el însuși împreună cu aceștia mari minuni...

Detalii...

Preț întreg în librării: 15 lei
Indisponibil online


Autor: Preotul Ioannis Kalaidis

Traducător: Elena Dinu

Nr. de pagini: 120

Format: 13x20 cm

Broșată

An de apariție: iulie 2016


Citeşte câteva pagini din carte

Apărătorul adevărului - Viaţa Sfântului Atanasie cel Mare

Apărătorul adevărului - Viaţa Sfântului Atanasie cel Mare Sfântul Atanasie a fost unul dintre cei mai mari cârmuitori ai Bisericii străvechi. În veacul al IV-lea acest episcop mic de statură din Egipt s-a nevoit din răsputeri pentru a răspândi cuvântul lui Hristos. Într-o vreme când Biserica se confrunta cu cea mai vicleană erezie dintre toate,arianismul, un om s-a ridicat deasupra celorlalţi pentru a o combate – şi a reuşit acest lucru cu prisosinţă. De câteva ori marea sa luptă pentru adevăr l-a adus în pragul muceniciei, dar aceasta nu avea să fie voia lui Dumnezeu. În schimb, avea să-și petreacă cei cincizeci de ani din viaţa adultă într-o mucenicie curajoasă şi nesângeroasă...

Detalii...

Preț întreg în librării: 16,50 lei
Indisponibil online


Autor: Preot Michael E. Molloy

Traducător: Medana Oltean

Nr. de pagini: 160

Format: 13x20 cm

Broșată

An de apariție: 2011


Citeşte câteva pagini din carte

Sfântul Mărturisitor Gavriil Georgianul, cel nebun întru Hristos (1929-1995)

Sfântul Mărturisitor Gavriil Georgianul, cel nebun întru Hristos Starețul Gavriil (Goderdzi Urghebadze) s-a născut pe 26 august 1929 în Tbilisi, în toiul prigonirii credinței din Georgia sovietică. Rămas orfan de tată la vârsta de doi ani, s-a arătat încă din copilărie a fi un băiat neobișnuit, înzestrat cu o credință neclintită și hărăzit cu rare daruri dumnezeiești.
După încheierea serviciului militar în armata sovietică, în anul 1955, a luat schima monahală cu numele Sfân­tului Gavriil Athonitul. În timpul paradei de 1 mai din anul 1965, a dat foc uriașului portret al lui Lenin expus în piața centrală din Tbilisi. Scos abia viu din mâinile mulțimii furibunde, a fost arestat de KGB pentru activități antisovietice, judecat, declarat bolnav psihic și închis sub tratament forțat într-un spital de psihiatrie.
După eliberare, fiind crâncen prigonit de regimul comunist, a continuat pentru el mucenicia fără de sânge a credinței. Prefăcându-se nebun, propovăduia pe străzi pocăința și credința cea adevărată în mijlocul apostaziei generale, suferind...

Detalii...

Preț întreg în librării: 18,5 lei
Indisponibil online


Traducător: Medana Oltean și Cătălin Grigore

Nr. de pagini: 240

Format: 13x20 cm

Broșată

An de apariție: decembrie 2015


Citeşte câteva pagini din carte

Sfântul Mărturisitor Alexie de Ugina, făcătorul de minuni (1867-1934)

Sfântul Mărturisitor Alexie de Ugina Sfântul Alexie s-a născut în Rusia într-o familie simplă și nevoiașă. Tatăl său, preotul de țară Ioan, a murit pe când Alexie era mic. Ca tânăr, Alexie a terminat seminarul și, după ce a primit povața și binecuvântarea Sfântului Ioan de Kronștadt, a fost hirotonit preot. După izbucnirea Revoluției bolșevice, Părintele Alexie a fost schingiuit în 1917 pentru credința sa neclintită. Scăpat de la moarte prin minune, a fost ales de Dumnezeu să păstorească turma Sa în Estonia, și, mai apoi, în Franța neortodoxă. Și aici viața Sfântului s-a dovedit un alt șir de suferințe și necazuri: neînțeles de familia care nu-i împărtășea grijile și preocupările duhovnicești, defăimat de unii enoriași și frați preoți, aflându-se aproape singur chiar și pe patul de moarte. Unica sa mângâiere era dragostea copiilor din parohie. Iată crucea preotului desăvârșit, pildă de slujire a celor înstrăinați de patrie și de propria credință...

Detalii...

Preț întreg în librării: 6,50 lei
Indisponibil online


Traducător: Alina Mustea

Nr. de pagini: 92

Format: 11x15 cm

Broșată

An de apariție: 2015


Citeşte câteva pagini din carte

Cuviosul Antim Aghioritul de la Sfânta Ana

Cuviosul Antim Aghioritul de la Sfânta Ana Cartea cuprinde viața, învățăturile și minunile Cuviosului Antim Aghioritul de la Schitul Sfânta Ana din Muntele Athonului.
Omul marii iubiri dumnezeiești, Cuviosul Antim face parte din acea generație de mari Bătrâni, alături de Cuvioșii Efrem Katunakiotul, Iosif Vatopedinul și Paisie Aghioritul, care au luminat cu viețuirea și povețele lor mulțime nenumărată de suflete aflate în căutarea mântuirii...

Detalii...

Preț întreg în librării: 18,50 lei
Indisponibil online


Autor: Dr. Haralambie M. Busias

Traducător: Mavru Preotul

Nr. de pagini: 208

Format: 13x20 cm

Broșată

An de apariție: 2014


Citeşte câteva pagini din carte

Hristologia

Hristologia Creştinătatea este o taină, de vreme ce conţinutul credinţei creştine este Dumnezeul cel întruchipat, Domnul nostru Iisus Hristos. Aşa că este cu neputinţă să fie prinsă de mintea omenească. Cum deci putem recunoaşte credinţa creştină ca singurul izvor a tot adevărul? Cum putem ştii că Iisus Hristos este Dumnezeul cel întruchipat? Cum ne putem încredinţa că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul lumii şi Dătătorul vieţii celei veşnice? Trăsăturile proprii Mântuitorului – descrise cu strălucitoare limpezime în această carte – sunt atât de multe şi de o asemenea vrednicie, că cititorul sincer cu anevoie nu va mărturisi cu însufleţire că Iisus Hristos este Mesia, Dumnezeul cel desăvârşit care s-a făcut om desăvârşit...

Detalii...

Preț întreg în librării: 17,50 lei
Indisponibil online


Autor: Sfântul Ierarh Nectarie al Pentapolei

Traducător: Cătălin Grigore

Nr. de pagini: 272

Format: 13x20 cm

Broșată

An de apariție: 2010


Citeşte câteva pagini din carte
© Editura Iona 2015-2020