Acasă < Catalog < Cărți pentru copii

Poveşti religioase ortodoxe pentru copii

Editura Iona vine în întâmpinarea dumneavoastră cu o colecţie de poveşti ortodoxe pentru copii care îmbină textul accesibil cu ilustraţiile originale, realizate manual, în acuarelă, creion pastel și peniță. Rezultatul este un stil bogat în detalii și atrăgător pentru copii. Oferta de cărţi religioase pentru copii a editurii noastre include vieţi de sfinţi povestite pe înţelesul micilor cititori, menite să propună modele duhovniceşti. Oferim reduceri până la 20% pentru cărţi ortodoxe pentru copii cumpărate online!

Sfântul Ierarh Spiridon, Păstorul cel bun

Sfântul Ierarh Spiridon, Păstorul cel bun Sfântul Ierarh Spiridon a trăit în insula Cipru care, pe atunci, făcea parte din Imperiul Roman. În tinerețe a fost păstor, dar pentru blândețea, înțelepciunea și marea lui milostivire a fost ales episcop. Ca ierarh, Sfântul Spiridon a săvârșit multe minuni pentru credincioșii pe care îi păstorea cu dragoste și simplitate: a înmuiat inimile bogaților nemilostivi, a pornit apele cerului cu rugăciunea, a vindecat boli necruțătoare, a descoperit taina Sfintei Treimi la Sinodul de la Niceea. După adormire, sfintele sale moaște, care se află în Corfu, au izbăvit insula de cucerirea otomanilor.
Pentru credința lui jertfelnică și smerită a primit de la Dumnezeu harul tămăduirii. Sfântul pleacă și astăzi din raclă, ca să ajute pe toți cei care îl cheamă în rugăciune.

Detalii...


Pret: 20 de lei


Autor: Catalin Grigore

Ilustrator: Adela Maria Calistru

Nr. de pagini: 32

Format: 20x24cm

Hârtie: dublu cretată mată

Capsată

An de apariție: 2017


Citeşte câteva pagini din carte

Sfântul Ierarh Nectarie al Eghinei, Făcătorul de minuni

Sfântul Ierarh Nectarie al Eghinei, Făcătorul de minuni Într-o familie numeroasă din Silivria, în Turcia de astăzi, se naște în anul 1846 micul Anastasie. Înzestrat de Dumnezeu cu o dorință neobosită de cunoaștere, merge la studii în Constantinopol, unde devine profesor de religie, iar mai târziu călugăr într-o mănăstire din insula Chios. La numai trei ani după ce este hirotonit preot cu numele de Nectarie, va fi rânduit mitropolit al grecilor din Egipt. Însă multele sale daruri dumnezeiești stârnesc invidia unor preoți, care vor unelti pentru ca Sfântul să fie îndepărtat din scaunul arhieresc. Întors în Atena, Sfântul Nectarie este numit director al unui seminar teologic, unde va pregăti o mulțime de tineri pentru slujirea de preot. Spre sfârșitul vieții, el întemeiază o mănăstire...

Detalii...

Pret întreg în librării: 19,50 lei
Indisponibil online


Autor: Catalin Grigore

Ilustrator: Adela Maria Calistru

Nr. de pagini: 36

Format: 20x24cm

Hârtie: dublu cretată mată

Cusută și broșată

An de apariție: 2014

Sfântul Ierarh Luca al Crimeii, doctorul fără de arginți

Sfântul Ierarh Luca al Crimeii, doctorul fără de arginți Cel care avea să devină Episcopul Luca se naște în primăvara anului 1877, în Rusia, în familia unui farmacist. Deși era atras de pictură, se hotărăște să devină medic de țară, ca să aline suferințele oamenilor, după exemplul părinților lui. În timp, ajunge un chirurg strălucit, căruia toate operațiile îi reușesc fără greșeală, datorită evlaviei sale față de icoana Maicii Domnului. Iubitor și apărător al clerului, medicul Valentin este chemat de Dumnezeu la slujirea arhierească într-o perioadă de mare luptă împotriva Ortodoxiei. După izbucnirea Revoluției Bolșevice, este arestat și exilat pentru mărturisirea credinței în Hristos, de la care primește darul tămăduirii și al facerii de minuni.

Detalii...

Pret întreg în librării: 19,50 lei
Pret online: 15,50 lei


Autor: Catalin Grigore

Ilustrator: Adela Maria Calistru

Nr. de pagini: 36

Format: 20x24cm

Hârtie: dublu cretată mată

Cusută și broșată

An de apariție: 2013

Sfânta Muceniță Elisabeta, Marea Ducesă a Rusiei

Sfânta Muceniță Elisabeta, Marea Ducesă a Rusiei Ducesa Elisabeta crește înconjurată de bogăție și slavă. Povățuită de o mamă milostivă și iubitoare, Elisabeta devine una dintre cele mai frumoase și mai înțelepte tinere ale vremii. La nouăsprezece ani se căsătorește cu un Mare Duce rus prin care cunoaște credința ortodoxă. După ce soțul ei este ucis, Elisabeta renunță cu totul la avere și la viața strălucitoare de prințesă. Împlinind dorul inimii ei, se călugărește și ridică o mânăstire în care rugăciunea către Dumnezeu se împletește cu îngrijirea bolnavilor. Însă această minunată lucrare este întreruptă după revoluția bolșevică, când Stareța Elisabeta este arestată și chinuită, învrednicindu-se de cununa muceniciei.

Detalii...

Pret întreg în librării: 19,50 lei
Pret online: 15,50 lei


Autor: Catalin Grigore

Ilustrator: Adela Maria Calistru

Nr. de pagini: 36

Format: 20x24cm

Hârtie: dublu cretată mată

Cusută și broșată

An de apariție: 2012

Cuviosul Paisie Aghioritul, prietenul copiilor

Cuviosul Paisie Aghioritul, prietenul copiilor Acum aproape un secol, în Turcia de astăzi s-a născut într-o familie numeroasă micul Arsenie. Însuflețit de exemplul Sfântului Arsenie Capadocianul, povățuitorul său, și dăruit de Dumnezeu cu o minte ageră și cu multă credință, Arsenie era iubit de toți pentru mărinimia lui. Sărea în ajutorul oricui avea nevoie, iar pe copiii săraci îi învăța despre credință. Încă din copilărie, Arsenie și-a dorit să devină călugăr. Însă acest vis s-a împlinit mulți ani mai târziu în Sfântul Munte Athos, unde a primit numele de Paisie. Aici s-a arătat a fi un mare nevoitor, primind de la Dumnezeu și darul îmblânzirii animalelor sălbatice. Copiilor care veneau la chilia sa le dăruia dulciuri și îi îndemna să facă fapte bune, iar ei îl răsplăteau...

Detalii...

Pret întreg în librării: 19,50 lei
Indisponibil online


Autor: Catalin Grigore

Ilustrator: Adela Maria Calistru

Nr. de pagini: 36

Format: 20x24cm

Hârtie: dublu cretată mată

Cusută și broșată

An de apariție: 2012

Sfântul Ierarh Ioan Maximovici, noul Făcător de minuni

Sfântul Ierarh Ioan Maximovici, noul Făcător de minuni La sfârșitul veacului al XIX-lea, într-o familie înstărită din Rusia țaristă, vine pe lume micul Mihail. Deși se născuse cu un defect de vorbire și avea un picior mai scurt decât celălalt, el și-a urmat cu hotărâre și credință drumul, devenind mai întâi cadet, apoi monah, profesor de seminar și în sfârșit Arhiepiscopul Ioan de Shanghai și San Francisco. Mare rugător și călător neobosit oriunde i se cerea ajutorul, Sfântul Ioan Maximovici a lăsat până astăzi multe mărturii ale minunilor sale pe cele cinci continente pe care le-a străbătut.
Viața lui îngerească a fost o adevărată mângâiere pentru oamenii aflați în necazuri și suferințe de tot felul. Ea se înfățișează ca un îndemn pentru copii să arate și ei dragoste...

Detalii...

Pret întreg în librării: 19,50 lei
Indisponibil online


Autor: Catalin Grigore

Ilustrator: Adela Maria Calistru

Nr. de pagini: 36

Format: 20x24cm

Hârtie: dublu cretată mată

Cusută și broșată

An de apariție: 2012

Înțeleptul Iosif și frații săi

Înțeleptul Iosif și frații săi Acum câteva mii de ani, când poporul ales al lui Dumnezeu era povățuit prin îngeri și prin oamenii cei drepți ai Vechiului Legământ, Iacov, ultimul patriarh, trăia împreună cu cei doisprezece fii ai săi în pământul Canaan. Iosif, cel mai iubit dintre ei, este vândut de frații săi din pricina invidiei și dus în robie pe tărâmul faraonilor. După ce trece prin multe încercări, Iosif se învrednicește de darul tălmăcirii viselor, ajungând astfel Guvernatorul Egiptului. Prin dumnezeiasca purtare de grijă și prin marea sa înțelepciune, el reușește să-și izbăvească tatăl și frații, precum și întregul popor egiptean de cumplita foamete care se abătuse asupra țării.

Detalii...

Pret întreg în librării: 17,50 lei
Indisponibil online


Autor: Catalin Grigore

Ilustrator: Adela Maria Calistru

Nr. de pagini: 32

Format: 20x24cm

Broșată

An de apariție: 2012

Sfântul Proroc Moise și poporul lui Israel

Sfântul Proroc Moise și poporul lui Israel Născut din neamul lui Israel, dar crescut în palatul plin de comori al Faraonului Egiptului, dreptul Moise este chemat de Dumnezeu să-I scoată poporul din robia păgânilor și să-l călăuzească în pământul făgăduit părinților lui. El va deveni Prorocul care, întărit de credință și de dorința de libertate, și dăruit cu puterea minunilor, va primi chiar din mâna lui Dumnezeu cele zece porunci pentru poporul lui Israel de dinainte de venirea Mântuitorului, porunci după care trăiește și astăzi întreaga Biserică Ortodoxă.
Textul atrăgător și ilustrațiile vii îi învață pe copii că adevărata robie e lipsa credinței în Dumnezeul cel adevărat, pe care nici o bogăție n-o poate înlocui sau cumpăra.

Detalii...

Pret întreg în librării: 14 lei
Indisponibil online


Autor: Catalin Grigore

Ilustrator: Adela Maria Duțu (Calistru)

Nr. de pagini: 32

Format: 20x24cm

Broșată

An de apariție: 2012

Povestea Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica, Făcătorul de minuni

Povestea Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica, Făcătorul de minuni În Bucureştii veacului al XVIII-lea, într-o perioadă istorică de mari prefaceri şi tulburări pricinuite de asuprirea turcească,se naşte pruncul Constantin, viitorul Stareţ al Cernicăi. Om al rugaciunii, mângâietor al bolnavilor, mare ctitor de mânăstirişi iscusit tipograf, sprijinitor însufleţit al Unirii Principatelor Române, Sfântul Ierarh Calinic a izbutit în puţină vreme să înnoiască viaţa crestinească a Bisericii.
Textul bogatîn învaţăminte şiîmpodobit cu ilustraţii calde dezvăluie copiilor o pildă de mare bărbăţie şi jertfă, arătându-le că adevărata credinţă biruie orice împotrivire.

Detalii...

Pret întreg în librării: 17,50 lei
Indisponibil online


Autor: Catalin Grigore

Ilustrator: Cristina Ionescu Berechet

Nr. de pagini: 32

Format: 20x24cm

Broșată

An de apariție: 2011

Povestea Sfântului Ierarh Nectarie, Făcătorul de minuni (broșată)

Povestea Sfântului Ierarh Nectarie, Făcătorul de minuni (broșată) Micul Anastasie era un copil cuminte şi însetat de înţelepciune. Ca tânăr, s-a hotărât să slujească lui Dumnezeu într-o mânăstire, aşa că a devenit călugăr. Pentru dragostea şi ascultarea lui a primit o mulţime de daruri dumnezeieşti, printre care şi cel al facerii de minuni. Viaţa lui curată l-a arătat oamenilor ca un mare Sfânt al Bisericii, ocrotitor al copiilor şi tămăduitor al bolilor de tot felul.
Textul simplu şi grăitor şi ilustraţiile luminoase în acuarelă poartă sufletul pe alt tărâm, ca un îndemn de a descoperi mireasma sfinţeniei, de care se poate împărtăşi orice copil.

Pret întreg în librării: 16,50 lei Indisponibil online


Autor: Catalin Grigore

Ilustrator: Cristina Ionescu Berechet

Nr. de pagini: 32

Format: 20x22cm

Broșată

An de apariție: 2011

Povestea Sfântului Ierarh Nectarie, Făcătorul de minuni (cartonată)

Povestea Sfântului Ierarh Nectarie, Făcătorul de minuni (cartonta) Micul Anastasie era un copil cuminte şi însetat de înţelepciune. Ca tânăr, s-a hotărât să slujească lui Dumnezeu într-o mânăstire, aşa că a devenit călugăr. Pentru dragostea şi ascultarea lui a primit o mulţime de daruri dumnezeieşti, printre care şi cel al facerii de minuni. Viaţa lui curată l-a arătat oamenilor ca un mare Sfânt al Bisericii, ocrotitor al copiilor şi tămăduitor al bolilor de tot felul.
Textul simplu şi grăitor şi ilustraţiile luminoase în acuarelă poartă sufletul pe alt tărâm, ca un îndemn de a descoperi mireasma sfinţeniei, de care se poate împărtăşi orice copil.

Pret întreg în librării: 22 lei Indisponibil online


Autor: Catalin Grigore

Ilustrator: Cristina Ionescu Berechet

Nr. de pagini: 32

Format: 24x26cm

Cartonată, cusută și broșată

An de apariție: 2010

Cântarea lui Nicolae: povestea Imnului Trisaghion

Cântarea lui Nicolae: povestea Imnului Trisaghion Nicolae Vorbăreţul era un băiat obişnuit care îşi iubea casa din Constantinopol aproape la fel de mult pe cât îi plăcea să vorbească. Aceasta până în ziua în care îngerii l-au luat din mijlocul unui cutremur şi l-au învăţat să cânte. De atunci a devenit Nicolae Cântăreţul. Cântarea sa a izbăvit cetatea de cutremure şi a pătruns pentru totdeauna în viaţa liturgică a Bisericii ca Imnul Trisaghion.
Textul poetic şi minunatele ilustraţii în acuarelă aduc la viaţă Bizanţul secolului al cincilea, arătând copiilor de pretutindeni că şi ei pot fi aleşi de Dumnezeu pentru a aduce binecuvântări omenirii.

Pret întreg în librării: 24 lei Indisponibil online


Autor: Elisabeth Crispina Johnson

Ilustrator: Masha Lobastov

Traducăror: Alexandra Grigore

Nr. de pagini: 32

Format: 20x25cm

Cartonată, cusută și broșată

An de apariție: 2010

Top cărți ortodoxe pentru copii comandate la Editura Iona

Sfântul Ierarh Nectarie al Eghinei, Făcătorul de minuni


Sfântul Ierarh Nectarie al Eghinei, făcătorul de minuni


Poveste scrisă de Cătălin Grigore

Ilustrații de Adela Maria Calistru

Detalii...
Sfântul Ierarh Ioan Maximovici, noul Făcător de minuni


Povestea Sfântului Ierarh Ioan Maximovici, noul Făcător de minuni


Poveste scrisă de Cătălin Grigore

Ilustrații de Adela Maria Calistru

Detalii...
Sfânta Muceniță Elisabeta, Marea Ducesă a Rusiei


Sfânta Muceniță Elisabeta, Marea Ducesă a Rusiei


Poveste scrisă de Cătălin Grigore

Ilustrații de Adela Maria Calistru

Detalii...
© Editura Iona 2015-2017