Cuviosul Antim Aghiananitul, Duhovnicul înțelept și purtător de Dumnezeu (1913-1996)

Cuviosul Antim Aghiananitul, Duhovnicul înțelept și purtător de Dumnezeu 
(1913-1996) Cuviosul Antim a aparținut ultimei generații de sfinți nevoitori athoniți, adunând în persoana sa strictețea nevoinței, statornicia în predania monahală și păstrarea neschimbată a rânduielii bisericești. Mari bărbați ai Bisericii, precum Cuvioșii Paisie Aghioritul și Efrem Katounakiotul, l-au numit „duhovnicul pustiei” și „învățătorul cel înțelept”.
Prin nevoința lui cea mai presus de fire, de peste șaizeci de ani, Bătrânul Antim a primit multe haruri ale Duhului Sfânt. Astfel, a ajuns să se deosebească prin smerenie, prin blândețe, prin iubirea lui nemărginită, prin îndelunga răbdare și prin milostivire față de toți.
Era feciorelnic, cu dreaptă-socotință, iubitor de străini, Părinte adevărat, care se deșerta pe sine ca să umple sufletele celorlalți. Ceea ce îl caracteriza mai cu seamă pe Bătrânul Antim era inima lui rugătoare. Avea darul străvederii și al dreptei-povățuiri, iar cu rugăciunea sa făcătoare de minuni îi ajuta pe oameni să-și conștientizeze problemele și, apoi, îi sfătuia cum să le depășească. Primise de la Dumnezeu și darul tămăduirii duhovnicești, adică puterea de a le reda oamenilor sănătatea sufletească și, câteodată, și pe cea trupească. În discuțiile cu Bătrânul Antim, ceea ce îi mișca cel mai mult pe oameni era libertatea pe care le-o lăsa. Era cu adevărat o întruchipare vie a Ortodoxiei. Niciodată nu a obligat pe cineva să facă vreun lucru, silindu-i astfel libertatea. Bătrânul se îndumnezeise, de aceea, de multe ori, cuvintele lui pline de duh schimbau din adânc sufletele care căutau mântuirea.

Preț întreg în librării: 29 de lei
Preț online (-20%): 23,5 lei


Autor: Dr. Haralambie M. Bousias

Traducător: Mavru Preotul

Ediția a II-a, revăzută și adăugită

Nr. de pagini: 220

Format: 13x20 cm

Cusută

An de apariție: decembrie 2018


Citeşte câteva pagini din carte

Imagini din cartea „Cuviosul Antim Aghiananitul, Duhovnicul înțelept și purtător de Dumnezeu (1913-1996)”

Cuviosul Antim Aghiananitul

Părintele Antim, slujind

ca tânăr ieromonah.

Cuviosul Antim Aghiananitul
Portret realizat în anii '80 de
fotograful Douglas Little.
Cuviosul Antim Aghiananitul
În camera de primire a oaspeților aflată la etajul Chiliei Teofililor.
Fotografie de Douglas Lyttle, 1977.
Cuviosul Antim Aghiananitul
Cuviosul Antim împreună cu
ucenicul său apropiat,
Ieromonahul Heruvim.
Sfântul cap făcător de minuni al Cuviosului Antim Aghiananitul

Sfântul cap făcător de minuni al Cuviosului Antim,

care se păstrează și se cinstește în paraclisul

Chiliei Teofililor, Schitul Sfânta Ana.

Cuviosul Antim Aghiananitul
Portret iconografic de
Mario Pelelis.
Cuviosul Antim Aghiananitul
Arhimandritul Heruvim Apostolou,
urmașul Cuviosului Antim,
actualul duhovnic al Obștii Teofililor,
Schitul Sfânta Ana, Muntele Athos.
Icoană pictată de Obștea Teofileilor
Maica Domnului
Grabnic-Ascultătoarea,
icoană pictată în atelierul
de iconografie al Obștii Teofililor.
© Editura Iona 2015-2019