Acasă < Noutăți

Sfântul Ierarh Spiridon, Păstorul cel bun

Sfântul Ierarh Spiridon, Păstorul cel bun Sfântul Ierarh Spiridon a trăit în insula Cipru care, pe atunci, făcea parte din Imperiul Roman. În tinerețe a fost păstor, dar pentru blândețea, înțelepciunea și marea lui milostivire a fost ales episcop. Ca ierarh, Sfântul Spiridon a săvârșit multe minuni pentru credincioșii pe care îi păstorea cu dragoste și simplitate: a înmuiat inimile bogaților nemilostivi, a pornit apele cerului cu rugăciunea, a vindecat boli necruțătoare, a descoperit taina Sfintei Treimi la Sinodul de la Niceea. După adormire, sfintele sale moaște, care se află în Corfu, au izbăvit insula de cucerirea otomanilor.
Pentru credința lui jertfelnică și smerită a primit de la Dumnezeu harul tămăduirii. Sfântul pleacă și astăzi din raclă, ca să ajute pe toți cei care îl cheamă în rugăciune.

Detalii...

Pret întreg în librării: 20 de lei Pret online: 16 lei


Autor: Cătălin Grigore

Ilustrator: Adela Maria Calistru

Nr. de pagini: 32

Format: 20x24cm

Hârtie: dublu cretată mată

Capsată

An de apariție: 2017


Citeşte câteva pagini din carte

Sfântul Nichifor Leprosul, făcătorul de minuni (1890-1964)

Sfântul Nichifor Leprosul Cuviosul Nichifor Leprosul s-a născut în insula Creta într-o familie de țărani evlavioși și a rămas orfan de mic. La vârsta de treisprezece ani s-au arătat pe trupul lui primele semne ale „bolii sfinte” cum este numită lepra în Biserica lui Hristos. Ca să scape de izolarea definitivă care îl aștepta, s-a adăpostit pentru o vreme în Egipt. La douăzeci și patru de ani a ajuns la leprozeria din Hios aflată în grija Sfântului Antim din Hios, unde a fost tuns monah. Aici, vreme de patruzeci și unu de ani, deși era din ce în ce mai schilodit de boală, s-a dăruit cu răbdare mucenicească nevoințelor mai presus de fire, arătându-se pildă de urmat pentru frații lui de suferință...

Detalii...

Pret: 19 lei


Autor: Simon Monahul

Traducător: Elena Dinu

Nr. de pagini: 132

Format: 13x20 cm

Broșată

An de apariție: 2017


Citeşte câteva pagini din carte

Sfântul Gherman de Alaska: Viața. Slujba. Paraclisul. Acatistul

Sfântul Gherman de Alaska Sfântul Gherman de Alaska (1756-1836) a fost unul din marii isihaști și misionari ai Bisericii. Din fragedă vârstă fiind înzestrat cu înțelepciune dumnezeiască, s-a nevoit vreme de șaisprezece ani în faimoasa Mănăstire Valaam de pe Lacul Ladoga. De acolo a pornit, cu binecuvântarea Starețului Nazarie, să-l propovăduiască pe Hristos în îndepărtata Alaska, care în acele vremuri aparținea Rusiei. În cei patruzeci de ani petrecuți aici Sfântul Gherman s-a arătat a fi luminătorul și apostolul triburilor aleute păgâne, ridicându-se nepărtinitor împotriva abuzurilor guvernatorilor ruși care le asupreau cumplit pentru interesele lor financiare. Pentru jertfelnicia lui mai presus de fire și pentru marea sa smerenie, Dumnezeu i-a dăruit daruri precum străvederea și săvârșirea de minuni care i-au întărit pe aleuți pe calea cea strâmtă a Adevărului...

Detalii...

Pret: 15 lei


Autor: Arhimandritul Heruvim G. Apostolu

Traducător: Elena Dinu și Mănăstirea Nera

Nr. de pagini: 146

Format: 13x20 cm

Broșată

An de apariție: august 2017


Citeşte câteva pagini din carte

Sfântul Ierarh Dionisie al Zachintului: Viața. Minunile. Slujba. Paraclisul. Acatistul

Sfântul Ierarh Dionisie al Zachintului Sfântul Dionisie s-a născut în veacul al XVI-lea în frumoasa insulă grecească Zachint, într-o familie nobilă și neînfricată în bătăliile împotriva otomanilor. Primind o educație aleasă atât în științele vremii, cât mai cu seamă în teologia Bisericii lui Hristos și înțelegând încă de la vârsta tinereții deșertăciunea acestei lumi, s-a hotărât să-și închine viața lui Dumnezeu ca monah. Viețuirea sa smerită, purtarea de grijă și îngăduința arătată față de toți, i-au hărăzit de la Dumnezeu, tânăr fiind, darul facerii de minuni și cel al străvederii. Devenind mai târziu întâi-stătător al Zachintului, Cuviosul s-a făcut cunoscut și iubit prin căutarea păcii în lupta pentru putere dintre familiile nobiliare, luptă în care va fi ucis fratele său. Arătându-se pildă de dragoste, Arhiepiscopul Dionisie l-a adăpostit și l-a iertat pe ucigaș...

Detalii...

Pret întreg în librării: 12,50 lei Pret online: 10 lei


Autor: Dinos Konomos

Traducător: Manastirea Nera

Nr. de pagini: 112

Format: 13x20 cm

Broșată

An de apariție: ianuarie 2017


Citeşte câteva pagini din carte
© Editura Iona 2015-2017