Acasă < Noutăți

Viața și paraclisul Sfântului Nichifor Leprosul (1890-1964)

Viața și paraclisul Sfântului Nichifor Leprosul (1890-1964) Descoperirea sfintelor sale moaște și nenu­măratele vindecări pe care le face și astăzi l-au arătat pe Cuviosul Nichifor a fi unul dintre cei mai mari mijlocitori ai vremurilor noastre.

Această ediție de buzunar, ușor de folosit atât în cult cât și în rugăciunea personală a creștinilor, cuprinde viața Cuviosului pe scurt și paraclisul acestuia (în traducerea Mănăstirii Nera)...

Detalii...

Preț: 10 lei


Autor: Simon Monahul

Traducător: Elena Dinu și Mănăstirea Nera

Nr. de pagini: 48

Format: 10x15 cm

Capsată

An de apariție: 2020


Citeşte câteva pagini din carte

Cuviosul Antim Aghiananitul, Duhovnicul înțelept și purtător de Dumnezeu (1913-1996)

Cuviosul Antim Aghiananitul, Duhovnicul Cuviosul Antim a aparținut ultimei generații de sfinți nevoitori athoniți, adunând în persoana sa strictețea nevoinței, statornicia în predania monahală și păstrarea neschimbată a rânduielii bisericești. Mari bărbați ai Bisericii, precum Cuvioșii Paisie Aghioritul și Efrem Katounakiotul, l-au numit „duhovnicul pustiei” și „învățătorul cel înțelept”.
Prin nevoința lui cea mai presus de fire, de peste șaizeci de ani, Bătrânul Antim a primit multe haruri ale Duhului Sfânt. Astfel, a ajuns să se deosebească prin smerenie, prin blândețe, prin iubirea lui nemărginită, prin îndelunga răbdare și prin milostivire față de toți.

Detalii...

Preț: 29 de lei


Autor: Dr. Haralambie M. Bousias

Traducător: Mavru Preotul

Ediția a II-a, revăzută și adăugită

Nr. de pagini: 220

Format: 13x20 cm

Cusută

An de apariție: 2018


Citeşte câteva pagini din carte

Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica

Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica Sfântul Ierarh Calinic s-a născut într-o perioadă istorică de mari tulburări pricinuite de stăpânirea otomană. A crescut într-o familie iubitoare și a pășit încă din copilărie pe calea credinței. Mama lui obișnuia să îl ia cu ea la slujbele de la Mănăstirea Cernica, unde era stareț Sfântul Cuvios Gheorghe. Sub îndrumarea acestuia, Sfântul Calinic a devenit monah. Mai târziu, i-a urmat ca stareț, păstorind obștea mănăstirii și turma lui Hristos cu înțelepciune, râvnă și milostivire. Om al rugăciunii și tămăduitor al bolnavilor, mare ctitor de biserici şi iscusit tipograf, sprijinitor însufleţit al Unirii Principatelor Române, Sfântul Calinic a rămas în inima poporului ca unul dintre cei mai iubiți sfinți.

Detalii...

Preț: 20 de lei


Autor: Mihaela Zaharescu

Ilustrator: Adela Maria Calistru

Nr. de pagini: 32

Format: 20x24 cm

Hârtie: dublu cretată mată

Capsată

An de apariție: decembrie 2018


Citeşte câteva pagini din carte

Sfântul Nichifor Leprosul, făcătorul de minuni (1890-1964)

Sfântul Nichifor Leprosul Cuviosul Nichifor Leprosul s-a născut în insula Creta într-o familie de țărani evlavioși și a rămas orfan de mic. La vârsta de treisprezece ani s-au arătat pe trupul lui primele semne ale „bolii sfinte” cum este numită lepra în Biserica lui Hristos. Ca să scape de izolarea definitivă care îl aștepta, s-a adăpostit pentru o vreme în Egipt. La douăzeci și patru de ani a ajuns la leprozeria din Hios aflată în grija Sfântului Antim din Hios, unde a fost tuns monah. Aici, vreme de patruzeci și unu de ani, deși era din ce în ce mai schilodit de boală, s-a dăruit cu răbdare mucenicească nevoințelor mai presus de fire, arătându-se pildă de urmat pentru frații lui de suferință...

Detalii...

Preț: 19 lei


Autor: Simon Monahul

Traducător: Elena Dinu

Nr. de pagini: 132

Format: 13x20 cm

Broșată

An de apariție: 2017


Citeşte câteva pagini din carte
© Editura Iona 2015-2020