Acasă < Noutăți

Sfântul Gherman de Alaska: Viața. Slujba. Paraclisul. Acatistul

Sfântul Gherman de Alaska Sfântul Gherman de Alaska (1756-1836) a fost unul din marii isihaști și misionari ai Bisericii. Din fragedă vârstă fiind înzestrat cu înțelepciune dumnezeiască, s-a nevoit vreme de șaisprezece ani în faimoasa Mănăstire Valaam de pe Lacul Ladoga. De acolo a pornit, cu binecuvântarea Starețului Nazarie, să-l propovăduiască pe Hristos în îndepărtata Alaska, care în acele vremuri aparținea Rusiei. În cei patruzeci de ani petrecuți aici Sfântul Gherman s-a arătat a fi luminătorul și apostolul triburilor aleute păgâne, ridicându-se nepărtinitor împotriva abuzurilor guvernatorilor ruși care le asupreau cumplit pentru interesele lor financiare. Pentru jertfelnicia lui mai presus de fire și pentru marea sa smerenie, Dumnezeu i-a dăruit daruri precum străvederea și săvârșirea de minuni care i-au întărit pe aleuți pe calea cea strâmtă a Adevărului...

Detalii...

Pret: 15 lei


Autor: Arhimandritul Heruvim G. Apostolu

Traducător: Elena Dinu și Mănăstirea Nera

Nr. de pagini: 146

Format: 13x20 cm

Broșată

An de apariție: august 2017


Citeşte câteva pagini din carte

Sfântul Ierarh Dionisie al Zachintului: Viața. Minunile. Slujba. Paraclisul. Acatistul

Sfântul Ierarh Dionisie al Zachintului Sfântul Dionisie s-a născut în veacul al XVI-lea în frumoasa insulă grecească Zachint, într-o familie nobilă și neînfricată în bătăliile împotriva otomanilor. Primind o educație aleasă atât în științele vremii, cât mai cu seamă în teologia Bisericii lui Hristos și înțelegând încă de la vârsta tinereții deșertăciunea acestei lumi, s-a hotărât să-și închine viața lui Dumnezeu ca monah. Viețuirea sa smerită, purtarea de grijă și îngăduința arătată față de toți, i-au hărăzit de la Dumnezeu, tânăr fiind, darul facerii de minuni și cel al străvederii. Devenind mai târziu întâi-stătător al Zachintului, Cuviosul s-a făcut cunoscut și iubit prin căutarea păcii în lupta pentru putere dintre familiile nobiliare, luptă în care va fi ucis fratele său. Arătându-se pildă de dragoste, Arhiepiscopul Dionisie l-a adăpostit și l-a iertat pe ucigaș...

Detalii...

Pret întreg în librării: 12,50 lei Pret online: 10 lei


Autor: Dinos Konomos

Traducător: Manastirea Nera

Nr. de pagini: 112

Format: 13x20 cm

Broșată

An de apariție: ianuarie 2017


Citeşte câteva pagini din carte

Viața mea cu Sfinții Rafail, Nicolae și Irina. Minunile, sinaxarul și acatistul lor

Viața mea cu Sfinții Rafail, Nicolae și Irina. Minunile, sinaxarul și acatistul lor Părintele Ioannis Kalaidis (1925-2009) s-a născut în Grecia în anul 1925, de praznicul Apostolului celui iubit al Domnului. Încă din fragedă vârstă, ajutându-l pe preot în altar și întărit fiind de înclinațiile duhovnicești ale mamei sale, se ruga adeseori Domnului să-l învrednicească a-I sluji ca preot. După ce și-a încheiat stagiul militar în sfâșietoarea perioadă a Războiului Civil (1946-1949) din patria sa, Ioannis s-a căsătorit cu tânăra Polixenia, cu care a dobândit patru copii. La vârsta de 45 de ani, în urma unei descoperiri dumne- zeiești, a primit înfricoșatul dar al preoției. Pentru smerenia și dragostea sa, fiind destoinic următor al Sfinților, a primit de la Dumnezeu multe haruri spre mântuirea credincioșilor: străvedere, facerea de minuni, stăpânire peste stihii, vederea Luminii Nefăcute.
Ultimii douăzeci de ani ai vieții sale mult-încercate au stat sub ocrotirea Nou-Arătaților Mucenici Rafail, Nicolae și Irina, de nenumărate ori săvârșind el însuși împreună cu aceștia mari minuni...

Detalii...

Pret întreg în librării: 15 ron Pret online: 10,50 ron


Autor: Preotul Ioannis Kalaidis

Traducător: Elena Dinu

Nr. de pagini: 120

Format: 13x20 cm

Broșată

An de apariție: iulie 2016


Citeşte câteva pagini din carte

Cuviosul Sava Cipriotul (1909-1985)

Cuviosul Sava Cipriotul Cuviosul Sava s-a născut la începutul veacului al XX-lea, în Ciprul aflat sub ocupație britanică, într-o familie numeroasă de țarani credincioși. S-a călugărit de foarte tânăr la Mănăstirea Stavrovuni din Cipru, întemeiată și dăruită cu o parte din Lemnul Cinstitei Cruci de către Sfânta Împărăteasă Elena, în urma unei vedenii dumnezeiești.
Întreaga sa viață a petrecut-o în chip bine-plăcut lui Dumnezeu, trecând prin foarte multe încercări și prigoniri, printre care și vrăjmășiile aduse de îndreptarea calendarului în Biserica Ortodoxă.
Urmând Sfântului Apostol Varnava, încreștinătorul insulei Cipru, Cuviosul Sava a alergat pretutindeni să propovăduiască și să odihnească sufletele credincioșilor, punându-le neclintit pe calea mântuirii....

Detalii...

Pret întreg în librării: 19 ron Pret online: 13,50 ron


Autor: Costas Papagheorghiu

Traducător: Elena Dinu

Nr. de pagini: 264

Format: 13x20 cm

Broșată

An de apariție: aprilie 2016


Citeşte câteva pagini din carte
© Editura Iona 2015-2017