Sfântul Ierarh Dionisie al Zachintului: Viața. Minunile. Slujba. Paraclisul. Acatistul

Sfântul Ierarh Dionisie al Zachintului Sfântul Dionisie s-a născut în veacul al XVI-lea în frumoasa insulă grecească Zachint, într-o familie nobilă și neînfricată în bătăliile împotriva otomanilor. Primind o educație aleasă atât în științele vremii, cât mai cu seamă în teologia Bisericii lui Hristos și înțelegând încă de la vârsta tinereții deșertăciunea acestei lumi, s-a hotărât să-și închine viața lui Dumnezeu ca monah. Viețuirea sa smerită, purtarea de grijă și îngăduința arătată față de toți, i-au hărăzit de la Dumnezeu, tânăr fiind, darul facerii de minuni și cel al străvederii.
Devenind mai târziu întâi-stătător al Zachintului, Cuviosul s-a făcut cunoscut și iubit prin căutarea păcii în lupta pentru putere dintre familiile nobiliare, luptă în care va fi ucis fratele său. Arătându-se pildă de dragoste, Arhiepiscopul Dionisie l-a adăpostit și l-a iertat pe ucigaș, acesta neștiind, în fuga lui de urmăritori, că își mărturisise uciderea chiar înaintea fratelui celui omorât.
La cinstite bătrâneți, bolnav și neputincios, însă îndumnezeit cu Duhul, Sfântul Ierarh Dionisie, s-a mutat la cer în ziua de 17 decembrie 1622. După câțiva ani trupul său a fost descoperit întreg și nestricat, răspândind o negrăită bună-mireasmă și arătându-se izvor nesecat de minuni. Astăzi moaștele Sfântului Dionisie străjuiesc Insula Zachintului din Mănăstirea Strofadelor, al cărei părinte duhovnicesc și ocrotitor a fost întreaga viață.

Preț întreg în librării: 12,50 lei
Preț online (-50%): 6,25 lei


Autor: Dinos Konomos

Traducător: Manastirea Nera

Nr. de pagini: 112

Format: 13x20 cm

Broșată

An de apariție: ianuarie 2017


Citeşte câteva pagini din carte

Imagini din cartea „Sfântul Ierarh Dionisie al Zachintului: Viața. Minunile. Slujba. Acatistul. Paraclisul”

Biserica Sfântul Dionisie (exterior) a Mănăstirii Strofadelor

Biserica Sfântul Dionisie (exterior) a Mănăstirii Strofadelor,

Insula Zachint, Grecia.

Biserica Sfântul Dionisie (exterior) a Mănăstirii Strofadelor
Biserica Sfântul Dionisie (interior) a Mănăstirii Strofadelor,
Insula Zachint, Grecia
Moaștele Sfântului Ierarh Dionisie

Moaștele Sfântului Ierarh Dionisie, Mănăstirea Strofadelor,

Insula Zachint, Grecia.

Moaștele Sfântului Ierarh Dionisie
Moaștele Sfântului Ierarh Dionisie,
Mănăstirea Strofadelor,
Insula Zachint, Grecia.
Icoana Sfântului Ierarh Dionisie
Icoana Sfântului Ierarh Dionisie.
© Editura Iona 2015-2019