Sfântul Nichifor Leprosul, făcătorul de minuni (1890-1964)

Sfântul Nichifor Leprosul, făcătorul de minuni (1890-1964) Cuviosul Nichifor Leprosul s-a născut în insula Creta într-o familie de țărani evlavioși și a rămas orfan de mic. La vârsta de treisprezece ani s-au arătat pe trupul lui primele semne ale „bolii sfinte” cum este numită lepra în Biserica lui Hristos. Ca să scape de izolarea definitivă care îl aștepta, s-a adăpostit pentru o vreme în Egipt. La douăzeci și patru de ani a ajuns la leprozeria din Hios aflată în grija Sfântului Antim din Hios, unde a fost tuns monah. Aici, vreme de patruzeci și unu de ani, deși era din ce în ce mai schilodit de boală, s-a dăruit cu răbdare mucenicească nevoințelor mai presus de fire, arătându-se pildă de urmat pentru frații lui de suferință.
După descoperirea leacului leprei în anul 1947, leprozeria din Hios s-a închis și Cuviosul a fost mutat la Spitalul Sfânta Varvara din Atena. Orb și țintuit pe patul de suferință, însă înzestrat cu multe harisme dumnezeiești, și-a petrecut ultimii ani din viață însuflând nădejde deznădăjduiților, mângâiere suferinzilor, râvnă tinerilor. La vârsta de șaptezeci și patru de ani sfântul lepros a plecat din lumea aceasta, iar mai târziu descoperirea sfintelor sale moaște și nenumăratele vindecări pe care le face și astăzi l-au arătat a fi unul dintre cei mai mari mijlocitori ai vremurilor noastre.
În anul 2012 Patriarhia Ecumenică a săvârșit proslăvirea Sfântului Nichifor Leprosul, cu zi de prăznuire pe 4 ianuarie, ziua adormirii sale.

Preț: 19 lei


Autor: Simon Monahul

Traducător: Elena Dinu

Nr. de pagini: 132

Format: 13x20 cm

Broșată

An de apariție: 2017


Citeşte câteva pagini din carte

Imagini din cartea „Sfântul Nichifor Leprosul, făcătorul de minuni (1890-1964)”

Sfântul Nichifor, monah în Hios

Sfântul Nichifor, monah în Hios

Aleut
Sfântul Antim (stânga) și Sfântul Nichifor (dreapta)
împreună cu alți bolnavi la leprozeria din Hios
Sfântul Nichifor în ultimii ani ai vieții
Sfântul Nichifor în ultimii ani ai vieții,
în chilia sa de la Spitalul din Atena
Mănăstirea de monahii Maica Domnului Ajutătoarea
Mănăstirea de monahii Maica Domnului Ajutătoarea,
întemeiată în anul 1930 de Sfântul Antim în Hios.
Sfintele-moaste
Moaștele Sfântului Nichifor
Icoana Sfantului Nichifor Leprosul
Icoana Sfantului Nichifor Leprosul
© Editura Iona 2015-2019